Uslovi najama vozila

Vozilo mogu iznajmiti osobe starije od 23 godine koje poseduju vozačku dozvolu najmanje 2. godine.

Iznajmljeno vozilo ne sme biti upotrebljavano:

– pod uticajem alkohola, sredstava za umirenje, narkotika, sredstava za spavanje ili drugih lekova;
– u protivzakonite svrhe (npr. krivična dela, carinski i devizni prekršaji…);
– za plaćeni prevoz putnika ili robe;
– za bilo koje takmičenje, brzinske probe ili trke;
– za pogon ili vuču drugih vozila, prikolica ili bilo kog predmeta;
– kada nije u voznom stanju;
– za obuku vozača.

Korisnik usluga je obavezan:

– da iznajmljeno vozlio ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene težine;
– da iznajmljenim vozilom ne prelazi granicu SCG bez dozvole COOL rent a car-a;
– da snosi troškove utrošenog goriva;
– da za produženje ugovorenog perioda korišćenja vozila traži saglasnost COOL rent a car-a 48 sati pre isteka roka vraćanja vozila;
– da odmah obustavi vožnju ako se za vreme korišćenja pokvari brojač kilometara i o kvaru brojača najbržim putem obavesti COOL rent a car;
– da, ukoliko se prilikom vraćanja vozila ustanovi da je brojač kilometara oštećen, plati COOL rent a car-u iznos troškova za 500 kilometara za svaki dan korišćenja vozila;
– da vozilo uredno održava i čuva za vreme korišćenja;
– da iznajmljeno vozilo vrati u dogovorenom roku ili ranije na zahtev COOL rent a car-a;
– da vozilo koristi samo za vlastite potrebe i da ga ne iznajmi ili posudi trećem licu;
– da plati sve iznose novčanih kazni izrečenih protiv njega u vezi korišćenja vozila, a prouzrokovane njegovom ličnom krivicom (kršenje saobraćajnih propisa);
– da u slučaju nezgode štiti interese COOL rent a car-a i njegovog osiguravajućeg društva time:
— što će zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoka nezgode;
— što neće napustiti oštećeno vozilo dok ga nije sklonio sa mesta nezgode i osigurao;
— što će o šteti, čak i kada je neznatna, odmah najbržim putem obavestiti COOL rent a car;
— što će u slučaju većeg oštećenja na vozilu ili ako u nezgodi ima povređenih lica (čak i kada je očigledna krivica drugih lica) odmah pozvati i sačekati dolazak organa saobraćajne milicije radi izvršenja službenog uviđaja;
— što će podneti pismeni izveštaj o nezgodi COOL rent a car-u.